ARPA Izifinyezo

Ihabhu

I-ARPA isifinyezo se- Imali engenayo emaphakathi nge-akhawunti ngayinye.

Lesi yisibalo esihlanganisa inani elilinganisiwe lemali engenayo yanyanga zonke kuwo wonke ama-akhawunti, owaziwa nangokuthi yi-MRR.