BANT Akhronimi

BANT

I-BANT isifinyezo se- Isiphathimandla Sesabelomali Sidinga Isikhathi Esinqunyelwe.

nqamula ukuthi kuyisikhathi esifanele yini sokudayisela umuntu othembayo.