DRR Izifinyezo

DRR

I-DRR isifinyezo se- Isilinganiso Sokugcinwa KweDola.

Iphesenti lemali engenayo oyigcinayo uma liqhathaniswa nemali engenayo obunayo ekuqaleni kwesikhathi (ingabalwa imali engenayo entsha). Indlela yokubala lokhu ukuhlukanisa amakhasimende akho ngebanga lemali engenayo, bese ubala i-CRR yebanga ngalinye.