ER Izifinyezo

ER

U-ER isifinyezo se Ukulungiswa Kwebhizinisi.

Inqubo yokunquma ukuthi izinkomba eziya kumabhizinisi omhlaba wangempela zilingana nini (ibhizinisi elifanayo) noma zingalingani (amabhizinisi ahlukene). Ngamanye amazwi, kuyinqubo yokuhlonza nokuxhumanisa amarekhodi amaningi ebhizinisini elifanayo lapho amarekhodi echazwa ngendlela ehlukile nangokuphambene.