Izifinyezo ze-MRR

MRR

I-MRR isifinyezo se Imali engenayo yenyanga njalo.

Isilinganiso semali engenayo ephindelelayo yanyanga zonke elinganiswa iklayenti ngalinye noma elinganiselwe kuwo wonke amaklayenti. Izinsizakalo ezisuselwe kokubhaliselwe zisebenzisa i-MRR ukubikezela imali engenayo kanye nokukhula kwemali engenayo.