Izifinyezo ze-ROTI

I-ROTI

I-ROTI isifinyezo se- Buyela ku-Technology Investment.

Ngokufanayo nembuyiselo ku-investimenti (ROI), leli inani lesikhathi elisithathayo ukutshalwa kwezimali kubuchwepheshe noma ilayisensi yesofthiwe ukubuyisela inani lemali engenayo elibizayo ukulisebenzisa. Isibonelo: Ukutshala imali kule nkundla kune-ROTI yezinyanga eziyi-7 kukhasimende elijwayelekile. Kungase futhi kukalwe ngokwenyuka kwamaphesenti emali engenayo ezuzwe ngaphezulu