Ama-SMB Akhronimi

I-SMB

I-SMB isifinyezo se Amabhizinisi Amancane Naphakathi.

Amabhizinisi amancane naphakathi nendawo ayizinhlangano ezinosayizi othize, kungaba inani labasebenzi noma imali engenayo yonyaka. Uma kulinganiswa ngesibalo sabasebenzi, amabhizinisi amancane yilawo anabasebenzi abangaphansi kwe-100 kanti amabhizinisi amaphakathi yilawo zinhlangano anabasebenzi abayi-100 kuya ku-999. Uma kulinganiswa ngokunye ngemali engenayo yonyaka, ziyizinhlangano ezinenzuzo engaphansi kwezigidi ezingu-50 zamaRandi ngonyaka kanye nobukhulu obumaphakathi noma izinhlangano ezenza ngaphezu kwezigidi ezingu-50 zamaRandi kodwa ngaphansi kwesigidigidi esingu-$1. Isifinyezo se-SME sisetshenziswa abangaphandle kwe-United States.