Hlanganisa Izikhathi Ezingakaze Zibonwe Ukuhlela kabusha Indlela Esisebenza Ngayo

Kube noguquko olukhulu endleleni esisebenza ngayo ezinyangeni ezedlule kangangokuba abanye bethu kungenzeka bangaziboni ngokushesha izinhlobo zezinto ezintsha ebesivele zithola umusi ngaphambi kokuba kuhlasele ubhadane lomhlaba. Njengabamakethi, ubuchwepheshe emsebenzini buyaqhubeka nokusisondeza njengeqembu ukuze sikwazi ukusebenzela amakhasimende ethu kulezi zikhathi ezinengcindezi, noma ngabe sihamba nezinselele ezimpilweni zethu. Kubalulekile ukwethembeka kumakhasimende, njengoba