Izindawo Zezimakethe Zika-Signkick: Ukuletha Amabhodi Amabhodi Esizukulwaneni 'Sokuchofoza Ukuze Uthenge'

Imboni yokukhangisa nge-Out of Home iyimboni enkulu futhi enenzuzo enkulu. Kulesi sikhathi semfuhlumfuhlu yedijithali, ukuxhumana nabathengi lapho "besendleleni" ezindaweni zomphakathi kusabalulekile kakhulu. Amabhodi amabhodi, izindawo zokukhosela amabhasi, izingqwembe nezikhangiso zokuhamba konke kuyingxenye yempilo yabathengi yansuku zonke. Banikela ngamathuba amaningi okusakaza ngokusobala umlayezo kuzethameli ezifanele ngaphandle kokuncintisana nokunakwa phakathi kwezinkulungwane zezinye izikhangiso. Kepha akulula ngaso sonke isikhathi ukukwenza