Ukuthatha Indlela Enengqondo ku-AI Yehlisa Kanjani Kumasethi Wedatha Achemile

Izixazululo ezinikwe amandla yi-AI zidinga amasethi wedatha ukuze zisebenze kahle. Futhi ukudalwa kwalawo masethi wedatha kugcwele inkinga yokuchema engacacile ezingeni elihlelekile. Bonke abantu bahlushwa ukuchema (kokubili abazi futhi baqulekile). Ukuchema kungase kuthathe noma yiziphi izinhlobo zezinhlobo: ngokwendawo, ngokolimi, kwezenhlalo-mnotho, ngokobulili, nokucwasa ngokwebala. Futhi lokho kubandlulula okuhlelekile kubhalwa kudatha, okungaholela kumikhiqizo ye-AI eqhubekisa futhi ikhulise ukwenzelela. Izinhlangano zidinga indlela enengqondo yokunciphisa