Ukukhangisa Kwabomdabu Kokumaketha Okuqukethwe: Amathiphu Namaqhinga ama-4

Ukumaketha kokuqukethwe kukuyo yonke indawo futhi kuya ngokuya kuba nzima ukuguqula amathemba abe ngamakhasimende esigcwele kulezi zinsuku. Ibhizinisi elijwayelekile alikwazi ukufeza noma yini ngezindlela zokukhokhela ezikhokhelwayo, kepha lingaphumelela ekuqwashiseni futhi lishayele imali kusetshenziswa ukukhangisa komdabu. Lo akuwona umqondo omusha embusweni we-inthanethi, kepha imikhiqizo eminingi kakhulu isesehluleka ukuyixhaphaza ngokugcwele. Benza iphutha elikhulu njengoba ukukhangisa komdabu kufakazela ukuthi banye