Umthelela Wezikhathi Ezincane Ohambweni Lomthengi

Umkhuba oshisayo wokumaketha esiqale ukuzwa okuningi ngawo yizikhathi ezincane. Izikhathi ezincane njengamanje zinomthelela ekuziphatheni nasekulindelweni komthengi, futhi bashintsha indlela abathengi abathenga ngayo ezimbonini. Kepha yiziphi ngempela izikhathi ezincane? Zakha ngaziphi izindlela uhambo lwabathengi? Kubalulekile ukuqonda ukuthi umusha kangakanani umqondo wezikhathi ezincane emhlabeni wokukhangisa wedijithali. Cabanga ngeGoogle kuhola icala ekucwaningeni izindlela ubuchwepheshe be-smartphone obuguqula ngayo