Isifiso: Ukuqina Ukuphatha, Ukukhuthaza, nokukhulisa Ukusebenza Kweqembu Lakho Lokuthengisa

Ukusebenza kokuthengisa kubalulekile kunoma yiliphi ibhizinisi elikhulayo. Ngethimba lokuthengisa elihilelekile, bazizwa benogqozi futhi bexhumeke ezinhlosweni nasezinhlosweni zenhlangano. Umthelela omubi wabasebenzi abahlukanisiwe enhlanganweni ungaba mkhulu - njengokukhiqiza okungenamsoco, nokuchitha ithalente nezinsizakusebenza. Uma kukhulunywa ngethimba lokuthengisa ikakhulukazi, ukuntuleka kokubandakanya kungabiza amabhizinisi imali eqondile. Amabhizinisi kumele athole izindlela zokubandakanya amaqembu okuthengisa, noma ingozi