Imiphumela Yocwaningo: Ingabe Abathengisi Baphendula Kanjani Kubhubhane NaseLockdowns?

Njengoba ukuvalwa kwehla futhi abasebenzi abaningi bebuyela emuva ehhovisi, besinentshisekelo yokuphenya ngezinselelo osomabhizinisi abancane ababhekane nazo ngenxa yobhadane lweCovid-19, abekade bekwenza ngokweqa ukukhiya ukuze bathuthukise ibhizinisi labo, noma yikuphi ukukhushulwa abakwenzile , ubuchwepheshe ababusebenzisile ngalesi sikhathi, nokuthi ziyini izinhlelo zabo nombono wabo ngekusasa. Ithimba lakwaTech.co lihlole amabhizinisi amancane ayi-100 ngokuthi aphathe kanjani ngesikhathi sokuvalwa. Ama-80% we