Ukuthengisa Ku-Inthanethi: Ukuthola Izimbangela Zakho Zokuthenga Zamathemba

Omunye wemibuzo evame kakhulu engiwuzwayo ngukuthi: Wazi kanjani ukuthi yimuphi umlayezo ongawusebenzisa ekhasini lokufika noma umkhankaso wokukhangisa? Umbuzo ofanele. Umlayezo ongafanele uzonqoba idizayini enhle, isiteshi esifanele, kanye nokupha okuhle. Impendulo, kunjalo, kuya ngokuthi ikusasa lakho likuphi kumjikelezo wokuthenga. Kukhona izinyathelo ezinkulu ezi-4 kunoma yisiphi isinqumo sokuthenga. Ungasho kanjani ukuthi ikuphi ithemba lakho