Izeluleko Ezinhlanu Ezihamba Phambili Zokwakha Isu Lokuqukethwe Kobuholi Elicabanga

Ubhadane lweCovid-19 luveze ukuthi kulula kanjani ukwakha - nokucekela phansi - uphawu. Impela, wona kanye uhlobo lokuthi ama-brand akhulumisana kanjani uyashintsha. I-Emotion ibilokhu ingumshayeli ophambili ekuthathweni kwezinqumo, kepha yindlela ukuxhumana okuhlangana ngayo nezithameli zayo okuzonquma impumelelo noma ukwehluleka emhlabeni we-post-Covid. Cishe uhhafu wabenza izinqumo bathi okuqukethwe ubuholi benhlangano kunomthelela ngqo emikhubeni yabo yokuthenga, kepha izinkampani ezingama-74%