Ukuqhamuka kwe-COVID-19: Umthelela Wokukhangisa Nokumaketha

Kubaluleke kakhulu ukusebenza ne-ejensi engaphezulu kwezibuyekezo ezibalulekile zokumaketha ngaso sonke isikhathi. Njengoba wonke amabhizinisi ephoqeleka ukuba enze izinguquko ngenxa yezimo zamanje zomhlaba kanye nempilo nokuphepha kwe-COVID-19, kusho ukuhlinzeka ngobuchwepheshe obanele kubasebenzi abakude, ukuthuthela kuzinsizakalo zokuxhumana lapho kungenzeki khona, nokuqinisa izintambo ezindlekweni zebhizinisi. Ukuthi uzosebenzisa kuphi ama-dollar wokumaketha kubalulekile ngalezi zikhathi. Amabhizinisi nawo kufanele