Izeluleko eziyi-10 ezibalulekile zabathengisi be-Novice

Ngakho-ke usukulungele ukusika amazinyo akho emhlabeni osheshayo, othokozisayo wokumaketha. Ukuzikhuthaza kubaluleke ngokungangabazeki, kepha futhi udinga ukwamukela izeluleko ezivivinywe isikhathi futhi uqonde ukuthi ungazisebenzisa kanjani kwimisebenzi yakho nasendaweni osebenza kuyo. Qhubeka ufundele izikhombisi eziyisishiyagalolunye ezibalulekile ezizokusiza ukuthi uthole, ukhule futhi uchume ngenkathi usembonini yezentengiso. Yiba nokufuna ukwazi - Zama njalo ukubheka izimo, ubuchwepheshe, namathrendi ngenhloso ye-