Kusetshenziswa i-AI Yobunikazi beBlueOther Ukuvula Imininingwane Yomkhiqizo Wokuqina Okuxhunyiwe

Njalo ngonyaka, ikakhulukazi njengoba sisondela emaholidini futhi sicabanga ngemikhankaso ekhumbuleka kakhulu yonyaka, kunezimpi ezingenakubalwa zokubona ukuthi imiphi imikhiqizo ehehe izethameli. Ngokucindezeleka nokungaqiniseki okulethwe wubhubhane kulo nyaka, kunempi entsha, futhi kulokhu kuyimpi yempilo yethu. Njengoba sizijwayeze ukwenza yonke into sisuka ekhaya, sabona indlela ubhadane oluletha ngayo ikusasa lokuqina. Imishini yasendlini ehlakaniphile efana ne-