Ungakukhulisa Kanjani Ukuthengwa Kwakho Kokuthengisa Ngecebo Elisebenzayo Lokugcinwa Kwekhasimende

Ukuze uchume futhi uphile ebhizinisini, abanikazi bebhizinisi kumele bamukele amasu namasu amaningi. Isu lokugcinwa kwamakhasimende libalulekile ngoba lisebenza kakhulu kunanoma yiliphi elinye isu lokumaketha uma kukhulunywa ngemali engenayo kanye nokushayela imbuyiselo ekutshalweni kwakho kwezimakethe. Ukuthola ikhasimende elisha kungabiza imali ephindwe kahlanu kunokugcina ikhasimende elivele likhona. Ukwandisa ukugcinwa kwamakhasimende ngo-5% kungakhuphula inzuzo isuke kuma-25 iye kuma-95%. Izinga lempumelelo lokuthengisela ikhasimende