Ukuqoqwa Kwezikweletu Kwe-eCommerce Startups: Umhlahlandlela Ocacile

Ukulahleka okususelwa ekuthengisaneni kuyiqiniso lokuphila kwamabhizinisi amaningi, ngenxa yokubuyiselwa kwemali emuva, izikweletu ezingakhokhiwe, ukubuyiselwa emuva, noma imikhiqizo engabuyiswanga. Ngokungafani namabhizinisi abolekisa okufanele amukele amaphesenti amakhulu okulahleka njengengxenye yemodeli yawo yebhizinisi, ukuqala okuningi kuthatha ukulahleka kokuthengiselana njengenkinga engadingi ukunakwa okuningi. Lokhu kungaholela kuma-spikes ekulahlekelweni ngenxa yokuziphatha kwamakhasimende okungabhekiwe, kanye nokusalela emuva kokulahleka okungancishiswa kakhulu ngabambalwa