Ukuhlela kabusha i-imeyili: Izici ezi-6 ezidinga ukucabanga kabusha

Kuya ngokuthi ubuza kubani, i-imeyili ibilokhu ikhona phakathi kweminyaka engama-30 nengama-40. Inani laso lisobala, ngezinhlelo zokusebenza ezihlanganisa zombili izici zenhlalo nezobuchwepheshe. Okubuye kubonakale, nokho, ukuthi ubuchwepheshe be-imeyili obuphelelwe yisikhathi bunjani ngempela. Ngezindlela eziningi, i-imeyili isakhiwa kabusha ukuze ihlale ihambisana nezidingo ezikhulayo zabasebenzisi banamuhla. Kepha uvama kangaki ukubamba okuthile ngaphambi kokuvuma ukuthi mhlawumbe isikhathi sesidlulile?