Ingabe Abantu Abathengisayo Bayothathelwa Indawo Ngamarobhothi?

Ngemuva kokuthi uWatson abe ngumpetha weJeopardy, i-IBM yahlangana neCleveland Clinic ukusiza odokotela ukuthi basheshise futhi bathuthukise amazinga okunemba kokutholakala kwabo kanye nemiyalelo. Kulokhu, uWatson wengeza amakhono odokotela. Ngakho-ke, uma ikhompiyutha ingasiza ekwenzeni imisebenzi yezokwelapha, impela kungabonakala sengathi umuntu angasiza futhi athuthukise amakhono omthengisi. Kepha, ingabe ikhompyutha iyoke ithathe isikhundla sabasebenzi bokuthengisa? Othisha, abashayeli, ama-travel agents, kanye