Ubuntu kanye Nokuthembela Kubhulogi

umnyango ovulekileNgibheke izindaba namuhla futhi kunezinkulumo eziningi ngombono osontekile wezepolitiki nokuthi umfakisicelo ngamunye wethulwe futhi waphenywa kanjani. Imidiya yezindaba isabamba iqhaza elikhulu okhethweni futhi, njengoba sibona izigidi zamadola ziphonswa ekukhangisweni kwethelevishini. Ukhetho olungcolile futhi engizojabula ukubona ukuphela kwalo kungekudala.

Okugqamile kulo mkhankaso kube yi-Intanethi kanye nekhono lomvoti (uma behlupha ngokulisebenzisa) ukwenza hlola amaqiniso ukuthi bonke abazongenela ukhetho (noma ngubani ozongenela ukhetho, hhayi uMongameli kuphela). Ngikholwa ukuthi ama-blogger abe nezingxoxo ezithembeke kakhulu, ezisobala neziveza obala ngabangenele ukhetho kunanoma yisiphi isiteshi sethelevishini esisodwa.

Ngibe nezingxoxo ezivuthayo nabangane bami ku-inthanethi nangaphandle kwalo mkhankaso. Yize ngibona amanye amazwi amabi kakhulu, ahlambalazayo avela ngezikhathi ezithile, labo bantu engibabhala nabo ku-twitter futhi ngibhala nabo bayangihlonipha futhi ngiyabahlonipha, noma ngabe sikhetha ini. Kuhle lokho.

Iqiniso ngukuthi i-Intanethi, futhi ikakhulukazi ukubhuloga, ilethe ubuso bomuntu ekuxhumaneni kwanamuhla. Kungenzeka ukuthi asikaze sihlangane, kepha usungaze wangazi nge-blog yami. Abanye abantu bahambile, kepha labo abanamathele babonakala bekuthokozela engikushoyo futhi ngiyalithanda iqiniso lokuthi ngiyakwazi ukuhlanganyela engikutholayo nawe. Kukhona ukwethembana phakathi kwethu!

Abezindaba abaningi basebenze kanzima ekwakheni imibono engenabuntu yabaholi bethu bezepolitiki, amabhizinisi amakhulu, nezitha zethu zaphesheya. Ngicabanga ukuthi kulula ukuphoqelelwa ekubeni nenzondo lapho kungekho muntu ngakolunye uhlangothi. Ama-caricature amaningi esiwabona kuthelevishini (futhi ngiyavuma, i-Youtube) aklanywe ngendlela yokuthi kube lula ukungathandi noma ukungahloniphi umuntu.

Impendulo ukubhuloga

Impendulo, ngombono wami, ukubhuloga. Ngifisa sengathi abaholi bethu bezepolitiki babhulogiwe (ngaphandle kwabadwebi babo bengahluzi futhi bahlunga okuqukethwe). Ngifisa sengathi abaholi bethu bebhizinisi babhaliswe. Ngifuna ukwazi ukuthi yini esemakhanda alabo bafana e-Exxon. Ngifuna ukwazi ukuthi kungani iposi lebhulogi eligxeka ibhange lingaphendulwa isikhathi esingaphezu konyaka. Ngifuna ukwazi ukuthi kungani izinkampani ezibambisa ngempahla zingakhetha ukudlula kunokuba zivuselele amakhaya amaphupho amakhasimende azo.

Ucwaningo lwakamuva lunikeza ubufakazi bokuthi amabhulogi ayinsiza ethembekile kubathengi. Ngiyabona ukuthi izinkampani zinenhloso yokwenza imali kuphela. Lapho izinkampani zibona ukuthi imali izofika empeleni lapho ikhombisa ubuntu kanye nokwenza izinto obala, noma kunjalo, ngabe bazoqhubeka nokugwema ukubhuloga?

Ikusasa Ukubhuloga

Ngibheke phambili, eminyakeni embalwa, ukusebenza kuphela namabhizinisi abhuloga. Ngibheke phambili ekuvoteleni ukhetho kuphela lelo bhulogi. Ngibheke phambili ekusekeleni izinkampani kanye nosopolitiki abangathenjwa futhi ngokungenamahloni bakhombise ubuntu babo. Ngibheke phambili kumabhulogi aphethe isisindo esikhulu kunezentengiso, noma imali esetshenzisiwe, noma nemidiya enkulu.

Ngiyethemba nje ukuthi iGoogle izokwazi ukuhambisana nazo zonke izingxoxo!

5 Amazwana

 1. 1

  Amaphuzu amahle, uDoug. Kulo nyaka ngenze ucwaningo oluningi online ngaphambi kokwenza izinqumo maqondana nalabo abasebenzela amahhovisi kazwelonke nawasekhaya. Ngithole inani elihle lezinsizakusebenza zebhulogi ezinolwazi lokungisiza ngakhe owami umbono. Kwangijabulisa kakhulu inani lemininingwane etholakala kubalingani bendawo ngamabhulogi; kunamaphimbo endawo athanda kakhulu afuna ukuzwakala. Njengoba ushilo, asikafiki ezingeni lapho abakhethiweyo bangempela bebhuloga khona, ngakho-ke kufanele sixazulule amagama abasekeli babo nabaphikisi.

 2. 2

  UDoug, lokho okuthunyelwe okuhle kakhulu.

  Njengamanje, njengoba isizwe singene odakeni lwemikhankaso yomibili kaMongameli, kuzwakala kuyiqiniso ikakhulukazi. Ngikhathele ngabantu abakholwa ngamahemuhemu nezincazelo ezithembekile ezenziwa “yimishini yethu yezombusazwe” yanamuhla. Abantu abaningi engikhuluma nabo bakholelwa inhlebo kunokuba bacwaninge futhi bazifundele amaqiniso. Ngempela, kuyiphutha lethu ukuthembela kakhulu emithonjeni yemidiya isikhathi eside kangaka. Kepha lokho kuyashintsha, akunjalo?

  Ngibonga amandla we-inthanethi nokunikezwa amandla okunikeza ababhali be-blog abathembekile, abahlakaniphile abangasivula amehlo. Vele, kuzohlala kukhona ababhulogi abangathembekile abaphambukisa amaqiniso ngezinhloso zabo, kepha sithatha okuhle ngokubi. Akunandaba, ngikholwa ukuthi amabhulogi azoqhubeka nokushintsha ukuthi izindaba namaqiniso nemibono kwabelwana kanjani ngakho naphakathi komphakathi.

  Uma kukhulunywa ngezepolitiki, ngilindele ukuthi kungadala ukuthi i-US iguquke ohlelweni lwethu lwezepolitiki lwamaqembu e-2 (lwangakwesobunxele nangakwesokudla) luye ezinhlwini ezibanzi zamaqembu ezepolitiki amele imibono ethe xaxa phakathi nokweqisa. Kufanele ngicabange ukuthi kunenani elikhulu lemibono elinganiselayo yabantu baseMelika okungenzeka bangangeni kahle ezinkambeni zeDemocratic or hard-core Republican. Kuze kube manje, amanye amaqembu ezepolitiki afana nemifino nabantu abakhululekile abalitholanga izwi elibalulekile, kepha i-intanethi ingenza umehluko. Ucabangani? Singaba nohlelo lwangempela lwamaqembu amathathu noma amane eminyakeni eyishumi nambili ukusuka manje?

 3. 3

  Kuyamangaza ukuthi bangaki abaholi abangabhulogi. Kumele besabe ukwenza okuthile okungalungile. Ngikholwa ukuthi izibalo njengamanje zingama-% 12 ezinkampanini ezingama-500 zenhlanhla ezine-blog. Lokho kuyadabukisa.
  Ngibheke phambili ekuboneni amabhulogi amaningi avela ezinkampanini nakubaholi bezinkampani. Ngicabanga ukuthi yilezi zinhlobo zezenzo ezizobasiza ukuthi bathuthukise ukwethembana okwengeziwe nobudlelwano obujulile namakhasimende. Angazi ukuthi kungani bengakutholi lokhu!

 4. 4

  Umkhankaso we? IMISA ELIQHELEKILEYO?

  Ngokujaha ukuthola inzuzo evusa amadlingozi futhi emikhulu, sisebenzise ukusonta iqiniso.

  Sikulethela amaqiniso amabi angasithandi futhi silwa nawo!

  1. Ukwethulwa, njalo emibikweni yezindaba yezici ezingezinhle, kuphawulwe ngokuzithoba, kuthathwa uhlangothi noma kuthukuthele.
  2. Ukuguqulwa kwesithombe saseRomania eMhlabeni ngokufakwa kwemibono engagunyaziwe ephawula isizwe sonke ngemuva kokuziphatha komuntu ngamunye kwabaseRomania, noma okubi kakhulu, kweRromi (Gipsy) ethile enezinkinga ngomthetho.
  3. Ukuphinda izindaba ezimbi ezifanayo esikhathini esikhulu noma esincane.
  4. Ukwenziwa ngezikhathi ezithile kokungahambi kahle, njengokuthi kube umthetho okufanele ulandelwe noma isici senhlamvu kazwelonke.
  5. Ukuthatha imininingwane engahloliwe kubantu enentshisekelo futhi engaphansi kukanxantathu okhohlakele? indoda yezepolitiki? usomabhizinisi? omele abezindaba abaningi, okuphambukisa ukunaka kwizimbangela zangempela zemicimbi.
  6. Imvamisa, siyabona ukuthi ukusakazwa okungenamsebenzi kunabalingisi abalingiswa, izakhamizi ezinenkinga nomthetho, ezinamagama amancane, lapho kuvezwa khona imininingwane ephathelene nempilo yangasese noma yezilingo. Sikuxwayisa ngokuthi ubulungiswa abungeke benziwe ngethelevishini futhi abunakuba nomthelela enkambweni yophenyo ngayo yonke inhlobo yemikhankaso noma izindlela eziphambukisayo ezithi lokho wuphenyo lobuntatheli. Sizibuza ngesizathu esizwakalayo, uma abezindaba bengaqhamukanga nobungxiwankulu beklayenti lakhe.
  7. Ukuzithiba emzamweni wokwazisa izikhungo zombuso, ukukhuthaza isiphithiphithi kanye namaqembu akhethekile anenhloso yokubhujiswa kwamandla kanye negunya lombuso wezwe laseRomania njengombuso olungile futhi wentando yeningi.
  8. Njengoba sazi, umthetho oyisisekelo wombuso, Umthethosisekelo waseRomania, usho ngokusobala ku-athikili 30, isigaba 6:? Inkululeko yokukhuluma ayikwazi ukubandlulula isithunzi, isithunzi, impilo yangasese yomuntu futhi nelungelo lomuntu uqobo ?; isigaba 7:? akuvunyelwe ngumthetho ukungcoliswa kwezwe kanye nesizwe, ukwenziwa kwesenzo sokuhlukumeza, ekuzondeni ubuzwe, ubuhlanga, isigaba noma inkolo, ukugqugquzela ukubandlululwa, indawo
  ukwahlukana nodlame lomphakathi, kanye nokubonakaliswa okungamanyala, okuphikisana nokuziphatha okuhle?. Futhi ku-athikili 31, isigaba 3, uthi? Ilungelo lolwazi alinakulimaza izilinganiso zokuvikela abasha noma ukuphepha kwezwe?
  9. Kulesi simo, siphakamisa ukuthi kube nomzimba onegunya ngokomthetho? UMkhandlu Kazwelonke Ngokulwa Nokukhwabanisa?, Njengalowo okhona, oqanjwe ngokuthi? UMkhandlu Kazwelonke Wokuvimbela Ubandlululo ?, ozoba nenhloso yokudambisa abezindaba, ukucabanga kanye nemibono impi, ukwenqabela ukudakwa kombono womphakathi ngokusebenzisa i-disinformation, kepha futhi nokwaziswa ngokweqile.
  10. Sizibhekisa kuMongameli waseRomania, uMnu. Traian Basescu, ukuba asebenzise amalungelo oMthethosisekelo, sisho i-athikili 30, isigaba 5, esithi:? Umthetho ungaphoqa abezindaba ukuthi babophezele ekwenzeni umphakathi ube ngumthombo ezezimali?.

  IPhalamende lizoba nesibopho esikhulu sokuguqula nokuqedela umthetho wokuvikelwa kolwazi, ngokubonisana nomphakathi kanye nomphakathi wezemfundo?.

  Umbono wabantu abanentshisekelo kulo mkhankaso uzoshicilelwa eRomania nakwamanye amazwe.

  UMongameli WAMANDLA OKUXHUMANA NE-MASS
  UMihail Geogevici

UCABANGANI?

Le sayithi isebenzisa i-Akismet ukunciphisa ugaxekile. Funda ukuthi idatha yakho yokuphawula isetshenziswa kanjani.