Abantu Ngempela Kufanele Baziphathe Ngcono Kwezokuxhumana

Ngakho-ke Ube Namahloni Obala

Engqungqutheleni yakamuva, benginengxoxo nabanye abaholi bezokuxhumana mayelana nesimo sezulu esingenampilo esikhula ezinkundleni zokuxhumana. Akukona kangako ngokwehlukana okuvamile kwezepolitiki, okusobala, kepha mayelana nokuxokozela kwentukuthelo ekhokhisa noma nini lapho kuvela impikiswano.

Ngisebenzise leli gama ukuphazamiseka ngoba yilokho esikubonayo. Asisayeki ukucwaninga ngodaba, silinde amaqiniso, noma sihlaziye umongo wesimo. Akukho ukusabela okunengqondo, kuphela okomzwelo. Angikwazi ukuzibamba ngicabanga ngeplathifomu yezokuxhumana yanamuhla njengeColosseum enezikhalo ezivela esixukwini izithupha phansi. Ngamunye ofisa umgomo wokufutheka kwabo ahlukaniswe futhi abhujiswe.

Ukugxumela ekuxakekeni komphakathi kulula ngoba asimazi ngokomzimba umuntu, noma abantu abalandela uphawu, noma sihlonipha izikhulu zikahulumeni ezivotelwe ezikhundleni ngomakhelwane bethu. Njengamanje, akukho ukulungisa umonakalo owenziwe umhlambi… kungakhathalekile ukuthi ngabe umuntu ubewufanele noma cha.

Othile (ngifisa ukukhumbula ukuthi ngubani) oncome ukuthi ngifunde Ngakho-ke uye wahlazeka obala, nguJon Ronson. Ngithenge incwadi leyo mzuzu futhi ngangiyilinde lapho ngibuya ohambweni. Umbhali udlula kweshumi nambili noma izindaba ezimayelana nabantu abaphoxekile esidlangalaleni, ngaphakathi nangaphandle kwezokuxhumana, kanye nemiphumela ehlala njalo. Umphumela wokuhlazeka muhle impela, nabantu bacashe iminyaka ngisho nabambalwa abavele baqeda izimpilo zabo.

Asingcono

Kuthiwani uma umhlaba ubazi okubi kakhulu ngawe? Iyiphi into embi kunazo zonke owake wakusho enganeni yakho? Yimuphi umcabango omubi kakhulu owake wawucabanga ngomlingani wakho? Yiliphi ihlaya elingenambala owake wahleka noma walitshela?

Njengami, mhlawumbe ubonga ukuthi umhlambi awusoze wakwazi ukubonakala kulezo zinto ngawe. Abantu bonke banamaphutha, futhi abaningi bethu baphila ngokuzisola nokuzisola ngezenzo esizenze kwabanye. Umehluko ukuthi akuthina sonke esike sabhekana nokujabha emphakathini ngezinto ezimbi esizenzile. Awu siyabona.

Uma thina ngamashumi sidaluliwe, singacela ukuxolelwa futhi sibonise abantu ukuthi sizilungisile kanjani izimpilo zethu. Inkinga ukuthi umhlambi wawuhambe isikhathi eside lapho sigxumela kumakrofoni. Isikhathi sesihambile, izimpilo zethu sezinyathelwe. Futhi unyathelwe ngabantu abangasenamaphutha amancane noma amancane kunathi.

Ukufuna Intethelelo

Susa konke ukufutheka, nolaka, nentukuthelo, nokuxabana, nokunyundela, kanye nakho konke okubi. Yibani nomusa nobubele komunye nomunye, nithethelelane, njengoba noKristu anithethelela kuKristu. Kwabase-Efesu 4: 31-32

Uma sizoqhubeka nokuhamba ngalo mgwaqo, kuzofanele sibe ngabantu abangcono. Kuzofanele sifune ukuxolelana masinyane njengoba sifuna ukubulalana. Abantu ababonisi kanambambili, futhi akufanele sahlulelwe ngokuthi sihle noma sibi. Kunabantu abalungile abenza amaphutha. Kunabantu ababi abajika izimpilo zabo babe ngabantu abamangalisayo. Sidinga ukufunda ukukala okuhle okuhle kubantu.

Okunye okungaba umhlaba owesabekayo lapho izingcindezelo zande khona bese sonke sicasha ngokucasha, ukuqamba amanga noma ukushaywa. Izwe lapho singalokothi sikhulume okucabangayo, sixoxe ngezehlakalo eziphikisanayo, noma siveze izinkolelo zethu. Angifuni ukuthi izingane zami ziphile emhlabeni onje.

Ngibonga uJon Ronson ngokwabelana ngalencwadi ebalulekile.

Ukudalulwa: Ngisebenzisa isixhumanisi sami sokusebenzisana se-Amazon kulokhu okuthunyelwe.

UCABANGANI?

Le sayithi isebenzisa i-Akismet ukunciphisa ugaxekile. Funda ukuthi idatha yakho yokuphawula isetshenziswa kanjani.