Isimo Somhlaba Sokukhangisa Somdabu Sika-2018 Sigcina Sikhula Sikhulu

Njengoba kushiwo ngaphambili ku-Everything You Need to Know About Artificial Intelligence and Its Impact on PPC, Native, and Display Advertising, lolu luhlu lwezingxenye ezimbili zezindatshana ezigxile kwabezindaba abakhokhelwayo, ubuhlakani bokuzenzela kanye nokukhangisa komdabu. Ngichithe izinyanga ezimbalwa ezedlule ngenza ucwaningo oluningi kulezi zindawo ezithile ezigcine ngokushicilelwa kwama-ebook amabili amahhala. Owokuqala, Konke Okudingayo Ukuze Ukwazi Ngezibalo Zokumaketha kanye Nobuhlakani Bokufakelwa,