Ukubhekana nabadonseli bezokuxhumana

UJason Falls weSocial Media Explorer ungumuntu omkhulu futhi ungomunye walabo bantu engingavumelani nabo njalo kepha ngihlala ngibahlonipha. UJason ubelokhu esenkingeni - esebenza namakhasimende ukuthuthukisa amasu abo ezokuxhumana nabantu. Isixwayiso esisodwa engabelana ngaso nawo wonke umuntu yindlela kaJason yokubhekana nabadeleli ku-inthanethi - ngaqala ukumuzwa ekhuluma ngakho eBlog Indiana ngo-2010. Vuma ilungelo labo