Ukwenza kwe-Indy Business: Umnqamulajuqu ungakusasa!

Ngenkathi ngisezansi eHouston, esinye sezipikha sabona ukuthi inkampani izosebenzisa kanjani imali eningi endaweni yabo yokwamukela izivakashi kunokuba bazoyisebenzisa lapho bekhona online. Akekho obuza umkhiqizi wosofa ukuthi imbuyiselo yokutshalwa kwemali ikuphi kusofa omuhle wesikhumba endaweni yokwamukela izivakashi - kepha wonke umuntu uyasika futhi amashizolo ngezindleko zewebhusayithi entsha. Izinkampani eziningi kakhulu zilishaya indiva isu leli ngokuphelele - zimatasa kakhulu ngezimali zazo zamanje