Ukuhlukaniswa: Isikhathi Sokuya emsebenzini

Lokhu, ngaphandle kokungabaza, indawo yebhizinisi engajwayelekile nekusasa elingabazekayo engilibonile empilweni yami. Lokho kusho ukuthi, ngibheke umndeni wami, abangane, namakhasimende ehlukaniswa ngamathrekhi amaningana: Intukuthelo - lokhu, ngokungangabazeki, kubi kakhulu. Ngibheke abantu engibathandayo nengibahloniphayo ngentukuthelo nje ngishaya wonke umuntu. Akusizi lutho nanoma ngubani. Lesi yisikhathi sokuba nomusa. Ukukhubazeka - abantu abaningi balindile