Kusuka Kokwenza Umuntu Kuya Ekuhlakanipheni Okuphezulu Okungokomzwelo

Abantu abanobuhlakani obuphezulu bezemizwa (EQ) bayathandwa, babonisa ukusebenza okuqinile futhi ngokuvamile baphumelela kakhulu. Bayagcizelela futhi banamakhono amahle okuxhumana nabantu: bakhombisa ukuqaphela imizwa yabanye futhi babonakalise lokhu kwazi ngamazwi nangezenzo zabo. Bangathola indawo abavumelana ngayo nabantu abahlukahlukene futhi bakhulise ubudlelwano obedlula ubungane nje kanye nokukwazi ukuzwana. Bafeza lokhu ngokunaka nokuhlaziya