Ungasibhala Kanjani Isihloko Esenza Izivakashi Zibandakanye

Izincwadi zihlala zinenzuzo yokugoqa izihloko zazo nezihloko ngezithombe noma izincazelo ezinamandla. Endaweni yedijithali, lezo zinto zokunethezeka kaningi azikho. Okuqukethwe kwawo wonke umuntu kubukeka kufana kakhulu ku-Tweet noma Umphumela Wenjini Yokucinga. Kumele sibambe ukunakwa kwabafundi abamatasa kangcono kunabantu esincintisana nabo ukuze bacindezele futhi bathole okuqukethwe abakufunayo. Ngokwesilinganiso, abantu abaphindwe kahlanu kunabo bonke abafunda izihloko eziyinhloko njengokufunda ikhophi yomzimba. Nini

Ukuxoxa izindaba kuqhathaniswa ne-Corporate Speak

Eminyakeni eminingi emuva ngangiqinisekisiwe kunqubo yokuqasha ebizwa nge-Targeted Selection. Esinye sezihluthulelo zenqubo yokuxoxisana nomuntu omusha ozobanjwa bekubuza imibuzo evulekile efuna lowo ozobhapathizwa ukuthi akhulume indaba. Isizathu sasingenxa yokuthi kwakulula kakhulu ukuthola abantu ukuthi baveze impendulo yabo eqotho lapho ubacela ukuba bachaze yonke indaba kunokuba ubabuze umbuzo othi yebo noma cha. Nasi isibonelo: