Ingabe Likhona Ithuluzi Lomcimbi Olingcono kune-Facebook?

Izolo sigubhe unyaka wethu wesibili ngeMusic & Technology Festival yethu lapha e-Indianapolis. Lo mcimbi usuku lokugubha emkhakheni wezobuchwepheshe (nanoma ngubani omunye) ukuthatha ikhefu ulalele amaqembu athile amangalisayo. Yonke imali etholakalayo iya kwiLeukemia & Lymphoma Society ukukhumbula ubaba wami owahlulwa empini yakhe ngonyaka nohhafu owedlule wabulawa yi-AML Leukemia. Ngamaqembu angu-8, i-DJ, ne