Izilo Ezine Zamehlo

Le ifilimu emangazayo ezimele futhi mhlawumbe nekusasa lokusatshalaliswa kwefilimu. Kubhekiswe kakhulu kubantu abanjengendodana yami, kepha ngikujabulele. Indaba iveza ngokunembile bonke ubunzima bokungena ebudlelwaneni. Kuyabukeka kancane kwesinye isikhathi, kepha ngicabanga ukuthi lokho kuyenzeka (futhi sengiyaguga). Imiyalezo engemuva kwe-movie ifike ngesikhathi futhi isebenza kunoma yimuphi umuntu osemusha, bazitholele bona futhi batholane omunye nomunye ezimpilweni zabo ezisencane. I-