Uhlu Lokuhlola: Ungakwenza Kanjani Okuqukethwe Okubandakanya

Njengoba abakhangisi begxila kokuqukethwe okubandakanya izethameli, imvamisa sizithola sakha imibono futhi sakha imikhankaso namaqembu amancane abantu afana nathi. Ngenkathi abakhangisi belwela ukwenza ngezifiso nokuzibandakanya, ukwehluka emilayezweni yethu kushaywa indiva kaningi kakhulu. Futhi, ngokubheka amasiko, ubulili, ukuthanda ezocansi, nokukhubazeka… imilayezo yethu ehloselwe ukuzibandakanya ingabakhipha inyumbazane abantu abangafani nathi. Ukubandakanywa kufanele kube yinto ehamba phambili kuwo wonke umyalezo wokumaketha. Ngeshwa, i-