Vula = Ukukhula

Ngasekuqaleni konyaka, ngisebenze neThimba likazwelonke leNFL ukuhlola amathuluzi abo wokumaketha e-database nase-imeyili. Kube wukuhlaziywa okuphelele kwamathuluzi amaningi abanawo. Izindawo engigxile kuzo kakhulu yilezi: Amandla okuhlanganisa izixazululo zangaphandle Amandla okwenza izinqubo kube lula Ukusetshenziswa kokuphendula kwenkampani ngokusebenzisa ukuphathwa kwe-akhawunti kanye nokwesekwa Izimbili zokuqala zalezi ziyinzuzo zangomuso. Bengifuna ukuqinisekisa ukuthi inhlangano