Ngabe Indlu Yakho Yokukhangisa Yakhelwe Edwaleni Noma Esihlabathini?

Akuvamile ukuthi ngithole okungokweBhayibheli lapha, kepha lokhu kungenye yalezo zikhathi! Ngakho-ke yilowo nalowo owezwa lawa mazwi ami, awenze, ngiyakumfanisa nendoda ehlakaniphileyo, eyakha indlu yayo phezu kwedwala. UMathewu 7: 24 Blab Ngo-Agasti, uBlab wavala. Ipulatifomu enhle yokuphakelwa okuningi enethani lesithembiso… ivele yahamba kapoof. Indaba yonke yabiwe ngumsunguli uShaan Puri kuMedium. Yena