I-ProBlogger: Thenga ikhophi yencwadi kaDarren!

Njengoba sengiqale eyami incwadi esikhathini esithile esidlule, ngiyazi ukuthi kunzima kanjani ukugcina ibhulogi futhi ngihlela konke engikufundile mayelana nokubhuloga nemithombo yezokuxhumana kube yincwadi eyodwa ehambisanayo. Kubonakala sengathi uDarren Rowse weProblogger ukwenzile lokho, noma kunjalo. Ngibuke ibhulogi kaDarren isuka futhi ungabona ukuphikelela nokucaca kombono uDarren abe nawo waba ngumthombo omuhle wama-blogger.