UPostano uguqula isikhungo sezemidlalo se-Sports Social Media Command

Sekuguqukile kancane kusukela izikhungo zemiyalo yezokuxhumana zifike endaweni yesehlakalo. Kungenzeka ukuthi ufunde ngabo kwezemidlalo lapho abangane bethu kwaRadious bethuthukisa isikhungo sokuqala semiyalo yezokuxhumana seSuper Bowl e-Indianapolis. Ukhiye wesikhungo somyalo bekuyizinhloso ezine… Ukuphepha - phendula kuqala kunoma iyiphi inkinga egxile ekuphepheni noma enkingeni. Isevisi - phendula kunoma iyiphi ingxoxo engemihle ehlobene nedolobha noma umcimbi. Ukufunda - yazi ukuthi kwenzekani