10 Imithetho Yemihlangano Efanelekayo

Abanye abantu banwaya amakhanda abo lapho ngiphuze ukufika emhlanganweni noma ukuthi kungani ngiyenqaba imihlangano yabo. Bacabanga ukuthi kuwukweyisa ukuthi ngingahle ngivele sekwedlule isikhathi… noma ngingaveli nhlobo. Abangakwazi neze ukuthi angikaze ngiphuze ukufika emhlanganweni ofanelekile. Ngicabanga ukuthi kuwukudelela ukuthi babambe umhlangano noma bangimema kwasekuqaleni. Imihlangano efanelekile iyabizwa lapho kudingeka. Imihlangano efanelekile ayihlelelwe