Hey Valley Boys, Uyamkhumbula uChaCha?

Uma ubulokhu ufunda ibhulogi yami isikhathi eside, uzokwazi ukuthi umbono wami weChaCha ube nezikhathi ezinzima nezimbi. UChaCha manje useyiklayenti (kukhona engikudalulayo) ngakho-ke bengibheka ngokujulile… futhi kubukeka kukuhle. Ungathathi izwi lami ngakho! Wonke umphakathi wezobuchwepheshe, kubandakanya nabangaphakathi kwaTechCrunch (abafana abathanda ukuzonda uChaCha) noMashable (echo… echo…) bebengaboni ukuthi, ku

Ukuncipha I-Blog: SR Coley

Lokhu kukhethekile! UStephen ungumngane omuhle wendodana yami, uBill. UStephen ungumuntu omkhulu - ohlakaniphe kakhulu, onelukuluku lokwazi futhi onesineke esimangalisayo. Ngiyazi lapho engibuza umbuzo kungenzeka ukuthi ubevele engalalanga ebusuku ngakho ngiyakujabulela kakhulu ukumsiza. I-blog kaStephen kufanele ithakazelise kakhulu ngonyaka olandelayo njengoba eya eJalimane. IJalimane empeleni yaziwa ngokungabi bikho kwama-blogger.