Lesi isizotha, ku-Blog Enkulu Kunazo Zonke Emhlabeni…

Lesi akusona iposi lebhulogi elikhulu kunawo wonke emhlabeni… nooo… lokhu kuyisipho nje. Konke ukuhlekisa eceleni, ngisuse okusalungiswa okuthunyelwe okungu-3 namhlanje ekuseni. Kwakuyizinhlaka engangiziqale kudala kepha ngangihluleka ukuzicubungula ngokwanele ukuthi zingashicilelwa. Mhlawumbe esinye sazo sasiyisikhundla esikhulu kunazo zonke emhlabeni. Ngeke nje sazi. Enye kwakuwukuqhathaniswa kwebhulogi nokuvela kwephephandaba. Owesibili ubukhona