Izibonelo Ezi-6 Zendlela Amabhizinisi Abekwazi Ngayo Ukukhula Ngesikhathi Sobhubhane

Ekuqaleni kwalolu bhubhane, izinkampani eziningi zisika izabelomali zazo zokukhangisa nezokumaketha ngenxa yokwehla kwemali engenayo. Amanye amabhizinisi acabanga ukuthi ngenxa yokudilizwa kwabantu abaningi, amakhasimende azoyeka ukusebenzisa imali ngakho-ke kwehliswa isabelomali sokukhangisa nokukhangisa. Lezi zinkampani zizingele phansi ngenxa yezinkinga zomnotho. Ngaphezu kwezinkampani ezingabaza ukuqhubeka noma ukwethula imikhankaso emisha yokukhangisa, iziteshi zethelevishini nezomsakazo nazo bezinenkinga yokuletha nokugcina amakhasimende. Ama-ejensi nokumaketha

Ubuchwepheshe Bukhulisa Ukukhula Kwezomnotho e-Indiana

Njengejaji lemiklomelo ye-Mira ka-2011, ngibe nethuba lokuchitha umhlangano wosuku nabasunguli, abasunguli, abahleli bezinhlelo nabaholi bamabhizinisi ababa nomthelela omkhulu kwezobuchwepheshe. Yize ngingenakukutshela ukuthi obani abaphumelele, uzodinga ukuya emiklomelweni kaMira ngenyanga ezayo, ngiyakutshela ukuthi kunezinto ezithile ezijabulisa kakhulu ezenzeka lapha. Njengoba ubungalindela, izethulo eziningi bezimayelana nobuchwepheshe.