Ungayilinganisela Kanjani Iphrojekthi Yakho Yewebhu Elandelayo

Kuzokwenziwa nini ngu? Lona ngumbuzo ongihluphayo lapho ngicaphuna iphrojekthi. Ungacabanga ngemuva kokwenza lokhu iminyaka eminingi ukuthi ngizokwazi ukucaphuna iphrojekthi efana nangemuva kwesandla sami. Akuyona indlela esebenza ngayo. Yonke iphrojekthi yintsha futhi izoba nezinselelo zayo. Nginephrojekthi eyodwa efike sekwedlule izinsuku ezingama-30 ngenxa yoshintsho oluncane olwenziwe yi-API