Uma Ithimba Lakho Lokuqukethwe Likwenzile Lokhu, Uzobe Uphumelela

Kunenqwaba yama-athikili lapho asevele abonisa ukuthi okuqukethwe kukubi kangakanani. Futhi kunezigidi zama-athikili wokuthi ungakubhala kanjani okuqukethwe okuhle. Kodwa-ke, angikholwa ukuthi noma yiluphi uhlobo lwendatshana lusiza kakhulu. Ngikholwa ukuthi umsuka wokuqukethwe okungampofu ongasebenzi into eyodwa nje - ucwaningo olubi. Ukucwaninga kahle isihloko, izethameli, izinhloso, umncintiswano, njll. Kuholela kokuqukethwe okwesabekayo okungenazo izakhi ezidingekayo