Imibuzo eyi-6 ozibuza yona ngaphambi kokuqala ukwakheka kwewebhusayithi yakho

Ukwakha iwebhusayithi kungaba ngumsebenzi owesabekayo, kepha uma ucabanga ngayo njengethuba lokuhlaziya ibhizinisi lakho futhi ucije isithombe sakho, uzofunda okuningi ngomkhiqizo wakho, futhi ungahle ukujabulele ukukwenza. Njengoba uqala, lolu hlu lwemibuzo kufanele lusize ukukuyisa endleleni efanele. Yini ofuna iwebhusayithi yakho ikufeze? Lo ngumbuzo obaluleke kakhulu okufanele uwuphendule ngaphambi kokuba uqale