Ubani Ozokwakha Iwebhusayithi Yakho Elandelayo?

Ngibe nengxoxo emnandi nomakadebona ongumakadebona namuhla obezimisele ngokungena kwezentuthuko. Waphoxeka ngoba wayefaka isicelo semisebenzi yonjiniyela abaphambili phambili esifundeni sonke kodwa wahamba ezizwa engafanelekile futhi ehluliwe. Ngimkhuthazile ukuthi udaba bekungezona iziqu zakhe, inkinga bekungukudideka ngaphakathi embonini yethu. Emashumini amabili edlule, ngihlale kuzo zonke izinhlangothi zodonga lokumaketha online - kufaka phakathi ukubonisana no

Ungayilinganisela Kanjani Iphrojekthi Yakho Yewebhu Elandelayo

Kuzokwenziwa nini ngu? Lona ngumbuzo ongihluphayo lapho ngicaphuna iphrojekthi. Ungacabanga ngemuva kokwenza lokhu iminyaka eminingi ukuthi ngizokwazi ukucaphuna iphrojekthi efana nangemuva kwesandla sami. Akuyona indlela esebenza ngayo. Yonke iphrojekthi yintsha futhi izoba nezinselelo zayo. Nginephrojekthi eyodwa efike sekwedlule izinsuku ezingama-30 ngenxa yoshintsho oluncane olwenziwe yi-API