Kuyini ukugenca kokukhula? Nazi Izindlela Eziyi-15

Igama elithi ukugenca livame ukuba nomqondo ongemuhle ohlotshaniswa nalo njengoba kubhekiswa ezinhlelweni. Kepha nabantu abagenca izinhlelo abahlali benza okuthile okungekho emthethweni noma okudala ukulimala. Ukugenca kwesinye isikhathi kuyindlela yokusebenza noma isinqamuleli. Ukufaka umcabango ofanayo ekukhangiseni kuyasebenza futhi. Lokho kungukugenca kokukhula. Ukugenca ukukhula kwakusetshenziswe ekuqaleni kuziqalisi ezazidinga ukwakha ukuqwashisa nokwamukelwa… kepha zazingenaso isabelomali sokumaketha noma izinsiza zokukwenza.