Ukumaketha Kwephunga: Izibalo, Isayensi Olfactory, Nemboni

Ngaso sonke isikhathi lapho ngifika ekhaya kusuka ngosuku olumatasa, ikakhulukazi uma ngichithe isikhathi esiningi emgwaqeni, into yokuqala engiyenzayo ukukhanyisa ikhandlela. Enye yezintandokazi zami ikhandlela losawoti lwasolwandle olubizwa ngeCalm. Ngemuva kwemizuzu embalwa ngiyikhanyisile, ngizizwa ngimuhle futhi… ngizolile. Isayensi Yephunga Isayensi yokuhogela iyathandeka. Abantu bangabona amaphunga ahlukene angaphezu kwezigidigidi. Njengoba